GRUNDEJERFORENINGEN NØRREGAARD

Resultatopgørelse 1/1 til 31/12 2012


2012

2011

IndtægterOrdinært kontingent (2012-13)

18.550,00

0

Renter bank

126,33

118,79

Oplysningsgebyrer og inkassogebyrer

2.000,00

2.100,00

Aktieudbytte og Danske Invest udbytte

1.764,00

5.488,00

Kursregulering, aktier og Danske Invest

4.674,42

- 8.252,23

Indkasserede restancer

700,00

4.300,00

Indtægter i alt

27.814,75

3.754,56
UdgifterGeneralforsamling omkostninger

1.490,80

2.484,65

Indkaldelser til generalforsamling og girokort

1.231,25

1.118,00

Repræsentation og gaver

249,95

0

Kontingent grundejersammenslutninger

891,85

891,85

Servicegebyr, ForeningsGiro-Privat

300,00

391,00

Kontorartikler

294,80

729,70

Møder, transport, bestyrelsen

2.000,00

2.000,00

Udbringning af meddelelser

1.500,00

2.650,00

Telefon og IT, bestyrelsen

1.120,00

1.220,00

Hjemmeside

280,00

280,00

Udgifter i alt

9.358,65

11.765,20
Overskud

18.456,10


Underskud


8.010,64
Balance ultimo 2012Kontant beholdning

325,50

635,45

ForeningsGiro-Privat

65.167,67

52.916,37

Erhvervskonto og Danske Aktionærindlån

52.747,62

50.857,29

Kontingentrestancer

4.600,00

1.300,00

Aktier Danske Bank 103 stk.

9.851,95

7.513,85

Forudbetalt kontingentDanske Invest Dannebrog (købt for 74.980 kr.)

79.528,96

77.192,64

Formue ultimo 2012

212.221,70

190.415,60
Ændring egenkapital

21.806,10

2.962,02

Rødovre, den 27. januar 2013

Peter Hansen, kasserer

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagsmaterialet. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Michael Hellensberg,revisor Benny Rosendahl,revisor Torben Andersen,revisorsuppleant